راههای ارتباط با شهردار محترم :

 

- ارتباط مستقیم با شهردار

 

- درخواست ملاقات حضوری با شهردار

 

- m.shaker.shahrdar 

 

- shabadeh@yahoo.com 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0