پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

راههای ارتباط با شهردار محترم :

 

- ارتباط مستقیم با شهردار

 

- درخواست ملاقات حضوری با شهردار

 

- m.shaker.shahrdar 

 

- shabadeh@yahoo.com 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0