نام و نام خانوادگی :  
  کد ملی :   
  جنسیت :  
  موضوع مورد نظر در ملاقات حضوری با شهردار :  
  شماره تماس:  
  ارسال

 

ارباب رجوع گرامی : با شماره ثبت شده توسط شما جهت اعلام زمان ملاقات حضوری تماس گرفته خواهد شد.

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0