• ساعت : ۱۲:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ 
آیا می دانستید ؟
تبدیل جریمه نقدی به تخریب بواسطه نپرداختن جریمه تعیینی كمیسیون ماده صد
تبدیل جریمه نقدی به تخریب بواسطه نپرداختن جریمه تعیینی کمیسیون ماده صد در قسمت تبصره‌های ۲ و ۳ماده 100 قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷)

 تبدیل جریمه نقدی به تخریب بواسطه نپرداختن جریمه تعیینی کمیسیون ماده صد در قسمت تبصره‌های ۲ و ۳ماده 100 قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) شهرداری مکلف شده است در صورت عدم پرداخت جریمه ظرف مدت ۲ ماه موضوع رأی این کمیسیون توسط ذی‌نفع یا مالک پرونده را بار دیگر به کمیسیون صادر‌کننده رأی ارجاع و صدور رأی تخریب را درخواست کند و کمیسیون نیز رأی بر تخریب صادر می‌کند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0