• ساعت : ۱۲:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ 
پلمپ ۶ واحد كارگاه جمع آوری بازیافت و ضایعات در شهر آباده
زهرا حیدرپناه، دبیر کمیسیون ماده 55 شهرداری آباده اظهارداشت : با توجه به شکایت ها و درخواست های مکرر مردمی مبنی بر ایجاد مزاحمت کارگاه های جمع آوری ضایعات در بافت های مسکونی و بررسی در کمیسیون ماده 55، با دستور دادستانی محترم و همکاری اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی توسط واحد انضباط شهری شهرداری آباده، تعداد6 کارگاه جمع آوری بازیافت در شهر آباده پلمپ شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری آباده؛ زهرا حیدرپناه، دبیر کمیسیون ماده 55 شهرداری آباده اظهارداشت : با توجه به شکایت ها و درخواست های مکرر مردمی مبنی بر ایجاد مزاحمت کارگاه های جمع آوری ضایعات در بافت های مسکونی و بررسی در کمیسیون ماده 55، با دستور دادستانی محترم و همکاری اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی توسط واحد انضباط شهری شهرداری آباده، تعداد6 کارگاه جمع آوری بازیافت در شهر آباده پلمپ شدند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0