• ساعت : ۱۰:۶:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ 
تخریب ملك مخروبه با رای كمیسیون ماده 55 شهرداری
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0