پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 19 مرداد 1399
ارتباط با 137


137 چیست؟

137شماره تلفن 3 رقمی ساده ای است که متعلق به شهرداری بوده و شهروندان می توانند برای اعلام درخواست های خود در تمامی حوزه های مربوط به شهرداری آباده با آن تماس بگیرند.
137 پل ارتباطی و سامانه دریافت و پیگیری درخواست های شهروندان از شهرداری می باشد.

از چه طرقی می توان با 137 ارتباط برقرار کرد؟


1- شماره تلفن: 137
2- شماره تلفن 7 رقمی: 44333014
3- شماره پیامک: 3000795785
4- آدرس الکترونیکی:

137.sh-abadeh.ir5.1.0.0
V5.1.0.0